برچسب: یارانه

محور/ رئیسی در جمع مردم یاسوج:

کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اقدام اخیر دولت گفت: یارانه عده‌ای را قطع کرده‌اند ولی در این چند روز مانده به انتخابات، پیامک زده‌اند که بیایید یارانه‌تان را بدهیم؛ چرا عقل مردم را به حساب نمی آورید؟

محور/ رئیسی در جمع مردم یاسوج:

کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اقدام اخیر دولت گفت: یارانه عده‌ای را قطع کرده‌اند ولی در این چند روز مانده به انتخابات، پیامک زده‌اند که بیایید یارانه‌تان را بدهیم؛ چرا عقل مردم را به حساب نمی آورید؟

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دولت برای شناسایی پردرآمدها دستورالعملی تنظیم و معیارهای نیابتی و جایگزین درآمد مشخص کرده است که براساس آن فرمولی به نام وُسع خانوار بدست آورده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: باتوجه به اینکه تعداد یارانه بگیران و عدد آن نسبت به سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا نکرده است بنابراین حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از این درآمد نزد دولت می ماند که این بر خلاف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است، زیرا نه واریز آن به خزانه مشخص است و نه اینکه از خزانه بر اساس بودجه سنواتی برداشت می شود، چنین اتفاقی در سال های اخیر یعنی در سال های ۹۲ تا ۹۵ اتفاق افتاده است که حجم این تخلف بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مطرح کرد؛

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندیهای سامانه‌های جدید اطلاعاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت: یکی از مناسبترین روشها برای حذف یارانه افراد پردرآمد استفاده از همین سامانه‌های اطلاعاتی می‌باشد.

یک مقام مسئول وزارت رفاه از ادامه حذف یارانه اقشار پردرآمد طبق شاخص‌ها و ملاک‌های تعیین‌شده پیرامون تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ خبر داد و گفت: در رابطه با حذف یارانه‌ها گزارش مشروحی پس از امضای وزیر رفاه به مجلس ارائه می‌شود.