برچسب: کمسیون

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نگاه و توجه دو جانبه به شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه عمومی باعث افزایش و یا ثبات نرخ کرایه ها می شود و اگر امکان افزایش آن نباشد باید تدابیر مدیریتی شامل رانندگان وسایل نقلیه عمومی شود و راهکارهای جبرانی پیش بینی شود تا از نظر وضعیت اقتصادی متضرر نشده و آسیبی نبینند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به خزانه دولت واریز نشده است/ از ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصله، ۴۱ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی و ۵ هزار میلیارد هم به وزارت بهداشت پرداخت شده است؛ مابقی پول ها معلوم نیست کجا هزینه شده است

سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: پس از اتمام بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، از وزیر آموزش و پرورش می خواهد که به کمیسیون آمده و پاسخگوی نمایندگان در زمینه سند ۲۰۳۰ باشد، این اولین اولویت کمیسیون آموزش بعد از بررسی برنامه ششم خواهد بود.

حاجی بابایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری؛

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس گفت: عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و رفع تبعیض در جامعه از اولویت های برنامه ششم است،هیچکدام از اولویت های برنامه ششم در مجلس حذف نشد و مردم با تمام ابعاد برنامه رابطه ارگانیک دارند.