برچسب: پزشکی

گزارشی از مخاطرات پایان سال؛

به گفته مسئولین فوریت های پزشکی سقوط از ارتفاع، استفاده نادرست از مواد شوینده، برق گرفتگی از جمله دستاوردهای خانه تکانی است که سالانه باعث مراجعه بسیاری از افراد به اورژانس می شود.