برچسب: پردیس

کمبود مدرسه در پردیس

کمبود مدارس در شهرستان پردیس چنان بیداد کرده که ۲۲۰۰ دانش آموز در یک مدرسه جای گرفته و عضو شورای عالی استانها خواستار احداث ۱۵۰باب مدرسه تا پایان سال ۹۵ در این شهرستان شده است.