برچسب: پرددیس

رییس اداره راهنمایی و رانندگی پردیس بیان کرد:

رییس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان پردیس گفت: از خودروهای مسافربر شخصی و عمومی خواهش می کنم از توقف در مدخل خیابان شهید حق وردیان خود داری کرده و با توجیه مسافران نسبت به وضعیت ترافیک، مقداری قبل یا بعد از این محل توقف کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید برای حذف رکود از سیمای اقتصاد کشور کاری نکرده است، متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت، تاکتیک مناسبی برای رفع خلاء های موجود در ساختار اقتصاد کشور نبوده است و هنوز اقتصاد، سنگینی رکود را به شدت تحمل می کند.