برچسب: پارک_فناوری_پردیس،

رییس مرکز توسعه تجارت پارک فناوری پردیس خبر داد

پردیس خبر_ رویداد TIM۲۰۲۲ برای جذب سرمایه شرکت‌های عضو گروه D۸ و دیگر کشورها در روزهای دوم و سوم اسفندماه سال جاری در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

رییس منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای IASP مطرح کرد

پردیس خبر_ رییس منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن جهانی پارکهای علمی گفت: IASP در همکاری با دبیرخانه شبکه تبادل فناوری دی هشت، از رویداد بین‌ المللی TIM ۲۰۲۲ که در اسفندماه سال جاری برگزار می شود، حمایت می‌کند.