برچسب: ورزش

توزیع ۴ هزار طرح نیمه تمام ورزشی در گذشته عادلانه نبوده است

معاون امور حقوقی، استان ها و مجلس وزارت ورزش و جوانان گفت:ما ۴ هزار طرح ورزشی نیمه تمام در کشور داریم و عدالت توزیع این اماکن در زمان خودش که کلنگ می‌خورده رعایت نشده است.

راه ندادن دوربین‌ها به استادیوم در شأن ورزش و فوتبال و مردم نیست

وزیر ورزش گفت: فوتبال و ورزش کشور نیازمند یک موزه است، جام‌هاى استقلال و پرسپولیس از جام تخت جمشید تا امروز کجاست و چگونه نگهدارى مى‌شوند؟

رئیس اداره ورزش و جوانان پردیس:

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس گفت: جلسه ای با حضور ۲۱ سرمایه گزار بخش خصوصی که ادعا می کردند، بالغ بر ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد سرمایه دارند و به شهرستان پردیس تزریق می کنند، برگزار شد.