برچسب: ورزش پردیس

رئیس اداره ورزش و جوانان پردیس:

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس گفت: جلسه ای با حضور ۲۱ سرمایه گزار بخش خصوصی که ادعا می کردند، بالغ بر ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد سرمایه دارند و به شهرستان پردیس تزریق می کنند، برگزار شد.