برچسب: نمایشگاه کتاب

معاون قرآنی وزیر فرهنگ:

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب در کشور بسیار وسیع در اکثر نقاط ایران اسلامی برپا می شود، نشر فرهنگ کتاب خوانی برای اینکه جامعه را به سمت و مسیر تعالی و سعادت سوق دهیم.