برچسب: نزدیک

با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات مشاهده می کنیم که دولت تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ ارز بویژه دلار در بازار قرار داده است تا بلکه در استانه انتخابات بتواند بخشی ناتوانی خود در بخش اقتصادی را در دید مردم کاهش دهد و اقبال عمومی پیدا کند.