برچسب: میوه

رئیس اتحادیه میوه و تره بار:

رئیس اتحادیه میوه و تره بار گفت: مجرای ورود میوه های قاچاق هنوز بسته نشده است، متاسفانه هنوز شاهد ورود میوه به شکل غیر مجاز از مرزهای کشور هستیم و نظارت درستی بر جلوگیری از عدم ورود آنها اتخاذ نشده است و این حجم میوه قاچاق بازار را تحت الشعاع خود قرارداده است.