برچسب: معاون

جهانگیری در سمینار استانداران سراسر کشور:

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه البته در برگزاری هر انتخابات نقاط ضعف و اشکالاتی نیز وجود دارد، گفت: باید نقاط ضعف را به صورت دقیق آسیب‌شناسی کنیم و برای اصلاح آن راهکار و تدابیری بیندیشیم.

معاون ستاد تبلیغات روحانی در سال 92:

معاون ستاد تبلیغاتی روحانی در سال ۹۲، امروز معتقد است که روحانی در این ۴ سال کاری برای مردم نکرد و علیرغم تلاش های طرفداران روحانی برای حضور دوباره او در ستاد انتخاباتی ایشان، او از این کار سرباز زد و قبول نکرد.

معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: هیچ محدودیت و ممنوعیتی در خصوص حضور و سخنرانی افراد در ماه های منتهی به انتخابات در دانشگاه ها نداریم؛ مگر آنکه مراجع قانونی ممنوعیت خاصی را اعلام کنند.

پاسخ معاون شهردار تهران به اتهامات وزیر راه:

معاون شهردار تهران گفت: می‌گویند که تهران یک پارکینگ بزرگ شده است؛ من می‌پرسم، سیاست‌گذار تولید اتومبیل‌ها و ورودشان به تهران کیست؟ کدام دولت همین چندماه پیش با تسهیلات خرید و وام ۲۵میلیونی ناگهان حجم انبوهی از خودرو را به این شهر وارد کرد؟