برچسب: مشکل

مشکل بیکاری در کشور منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است اما متأسفانه دولت‌ها نه‌ تنها برنامه مدونی برای مقابله با آن ندارند بلکه با برخی سیاست‌های غلط اقتصادی بازار کار داخلی را روز به روز با بحران بیشتری مواجه می‌کنند.

اقتصاد در هفته‌ای که گذشت؛

ادعای حل مشکل مواد اولیه،مکاتبه ربیعی برای بازگشت قانون کار، افزایش تولید نفت، کاهش قیمت گوشت، ورود اروپا به صنعت فرودگاهی و بخشنامه‌های بانک مرکزی مهمترین اتفاقات اقتصاد هفته گذشته بود.