برچسب: مسکن مهر

امام جمعه شهرستان پردیس:

امام جمعه شهرستان پردیس گفت: حوزه آموزش و پرورش یکی از سیبر های اصلی هدف تهدید به واسطه بارگزاری جمعیت از طریق مسکن مهر در بحث زیر ساخت های آموزشی و پرورشی در شهرستان است، زیرا در شرایط فعلی بدنه زیر ساخت های از این جنس در شهرستان از ساختاری متزلزل و شکننده برخوردار است.