برچسب: قاچاق مواد مخدر

رییس سازمان زندان‌های کشور خبر داد؛

رییس سازمان زندان‌های کشور گفت: بیشترین زندانیان کشور در زمینه قاچاق مواد مخدر بوده که بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر با میانگین سنی کمتر از ۴۰ سال است.