برچسب: قاضی

عضو هیئت رئیسه مجلس:

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت را در مقابله با بحران هایی همچون ریزگردها، چگونه ارزیابی می کند، گفت: شما از کدام عملکرد دولت صحبت می کنید؟ دولت عملکردی نداشته است.

قاضی پور در واکنش به صحبت های حسن روحانی و تاکید وی بر عینک زدن منتقدانش برای دیدن دستاوردهای برجام، گفت: این گونه حرف ها واقعا مضحک و بازی با افکار عمومی است و بوی تبلغات انتخابات می دهد.