برچسب: عملکرد

خادمی با بیان اینکه رهبرانقلاب از مسئولان خواسته اند که عملکرد دقیقی به مردم ارائه دهند، گفت: متاسفانه آمار و ارقام اقتصادی که در کشور مطرح می شود، واقعی نیست و رهبرانقلاب هم تاکید داشتند که مسئولان در این خصوص شفاف سازی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت را در مقابله با بحران هایی همچون ریزگردها، چگونه ارزیابی می کند، گفت: شما از کدام عملکرد دولت صحبت می کنید؟ دولت عملکردی نداشته است.