برچسب: ظریف

توضیحات جدید وزارت خارجه در خصوص سخنان منتسب به ظریف در مجلس

سخنگوی وزارت امور خارجه، توضیحات جدیدی را در خصوص آنچه به نقل از محمدجواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده بود، ارائه کرد.