برچسب: شهرستان پردیس

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: روستاهای سیا سنگ و حسنک و واصفجان در دل پردیس بلعیده شده اند، منابع تغذیه کننده روستاها مانند رودخانه ها و قنات ها در سیستم توسعه شهری و بلعیده شدن روستاها در بدنه شهرها از بین رفته است و این جریان چنین آثار تخریبی به همراه خود داشته است.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس:

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نامه همانند رفتار پیامبر گرامی اسلام (ص) در صدر اسلام است که برای وحدت و همدلی جهان بشریت، نامه ای توصیه کننده به سوی ملل مختلف روانه می کردند.

امام جمعه شهرستان پردیس:

امام جمعه شهرستان پردیس گفت: حوزه آموزش و پرورش یکی از سیبر های اصلی هدف تهدید به واسطه بارگزاری جمعیت از طریق مسکن مهر در بحث زیر ساخت های آموزشی و پرورشی در شهرستان است، زیرا در شرایط فعلی بدنه زیر ساخت های از این جنس در شهرستان از ساختاری متزلزل و شکننده برخوردار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید برای حذف رکود از سیمای اقتصاد کشور کاری نکرده است، متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت، تاکتیک مناسبی برای رفع خلاء های موجود در ساختار اقتصاد کشور نبوده است و هنوز اقتصاد، سنگینی رکود را به شدت تحمل می کند.