برچسب: شهردار

پردیس خبر_ دهه فجر همان بانگ آزادی است که از خاوران برخواست و فریاد رسای انسان‌های آزاده و جان های خسته از ظلم و جور ستمشاهی کشورمان را به همه عالم هستی مخابره کرد و امروز انوار قدسی آن انفجار پرنور مرزهای ایران اسلامی را درنوردیده، استکبار جهانی را با چالشی عظیم مواجه کرده و به جریانی رو به اضمحلال جاری و ساری ساخته است.