برچسب: سیاسی

مسعودی با بیان اینکه مردم با کسانی که سال۸۸ به کشور ضربه وارد کردند،آشتی نمی کنند، گفت: برخی گروه های سیاسی داخلی تلاش می کنند که موجب فراموش شدن فتنه سال ۸۸ شوند اما مردم هرگز آن دوران سخت را فراموش نخواهند کرد.

عضو شورای شهر تهران در خصوص کسانی که به دنبال سیاسی کاری در حادثه پلاسکو هستند اظهار داشت: سیاسی‌کاری در حادثه پلاسکو در واقع فرار رو به جلو کسانی است که نمی‌توانند پاسخگوی مسئولیت خود باشند و سعی دارند تا با غبارآلود کردن فضا از روشن شدن حقیقت موضوع برای مردم جلوگیری کنند.