برچسب: رکود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید برای حذف رکود از سیمای اقتصاد کشور کاری نکرده است، متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت، تاکتیک مناسبی برای رفع خلاء های موجود در ساختار اقتصاد کشور نبوده است و هنوز اقتصاد، سنگینی رکود را به شدت تحمل می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید مهار تورم را انجام داده است، متاسفانه هنوز رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و حوزه صنعت بیشتر متحمل خسارات ناشی از رکود در بدنه اقتصاد ایران اسلامی شده است، دولت به واسطه برجام به دنبال، رفع مشکلات اقتصادی کشور است.