برچسب: رئیس

رئیس انجمن قلب و عروق ایران با بیان اینکه مردان به طورمعمول دو برابر زنان گرفتار سکته های قلبی می‌شوند، اظهار کرد: مردان به دلیل استعمال بیشترسیگار، مصرف مشروبات الکلی ونداشتن تحرک کافی واسترس بیشتر در معرض ابتلا به سکته قلبی قرار دارند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: نباید با دانشجویان انقلابی به خاطر ابراز یک حرف حق برخورد کرد در این صورت با تمام وجود از آنها دفاع خواهم کرد.

حاجی بابایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری؛

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس گفت: عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و رفع تبعیض در جامعه از اولویت های برنامه ششم است،هیچکدام از اولویت های برنامه ششم در مجلس حذف نشد و مردم با تمام ابعاد برنامه رابطه ارگانیک دارند.