برچسب: دانلود

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: متاسفانه وضعیت نامطلوب کارخانجات صنعتی در شهرستان پردیس به قبل از تبدیل این منطقه به شهرستان بر می گردد، نوار صنعتی پردیس فاصله زیادی تا تبدیل شدن به لکه صنعتی دارند.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ:

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب در کشور بسیار وسیع در اکثر نقاط ایران اسلامی برپا می شود، نشر فرهنگ کتاب خوانی برای اینکه جامعه را به سمت و مسیر تعالی و سعادت سوق دهیم.