برچسب: دانلود

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: راستی آزمایی در روند اجرای توافقنامه بین ایران اسلامی و ۱+۵ از ارکان مهم و محوری در بررسی برجام است و ایران اسلامی در این راستا تردید دارد .