برچسب: دانا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید مهار تورم را انجام داده است، متاسفانه هنوز رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و حوزه صنعت بیشتر متحمل خسارات ناشی از رکود در بدنه اقتصاد ایران اسلامی شده است، دولت به واسطه برجام به دنبال، رفع مشکلات اقتصادی کشور است.