برچسب: خیرین سلامت در پردیس

مدیر عامل مجمع خیرین استان تهران خبر داد:

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان تهران گفت: در همایش تجلیل از خیرین سلامت شهرستان پردیس با در نظر گرفتن مبالغ نقدی و تعهدات جمع آوری شده نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان از کمک های خیرین جلب شد که امیدواریم این اعداد با حضور بیشتر خیرین افزایش پیدا کند.