برچسب: بومهن

فرماندار پردیس:

فرماندار پردیس گفت: دست فروش ها به هیچ عنوان مورد قبول ما نیستند اما متاسفانه به خاطر وجود شرایط خاص شهر بومهن، این فضا به صورت سنتی فراهم شده و این افراد که انسانهایی محترم و نیازمند هستند، از این طریق به دنبال تامین زندگی خود می باشند.

انضباط شهری طرحی برای جمع آوری سد معبر و دست فروش ها است که از سوی شهرداری و توسط شرکت مجاز خدمات انتظامی اجرا می شود.