برچسب: بهانه

جناب آقای روحانی به بهانه تبلیغات ریاست جمهوری مهمان شهر ما هستید دستی نیز به شانه‌های لرزان داغدیدگان آن حادثه بگذارید و حال آنها را نیز جویا شوید ما هنوز مسببین این حادثه را نیز نمی‌شناسیم اما شما را که به عنوان رئیس جمهور وقت شاهد آن روزهای تلخ بودید در آخرین روزهای دولت به رسیدگی به مطالبات آن داغدیدگان فرا می‌خوانیم.