برچسب: امنیت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با حقوق و امنیت شغلی کارکنان گمرک تصریح کرد: باید زمینه را برای افزایش حقوق و امنیت شغلی کارمندان و کارکنان فراهم کرد چرا که همین عامل می تواند راهی برای نفوذ کالای قاچاق به کشور شود و به طور ناخودآگاه باعث بروز مشکلاتی در زمینه گمرک کشور گردد در همین رابطه در بودجه سال ۹۶ ضریب افزایش حقوق این افراد با ضریب ۱٫۲ مصاحبه شده است.

مدیرعامل خبرگزاری فارس در نشست «بصیرت و ولایت»:

مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: مشاور رئیس‌جمهور درباره ورود ایرباس به کشور گفته است باید به خریدار حرفه‌ای تبدیل شویم تا مشکل امنیتی برایمان درست نشود؛ یعنی باید به عربستان دیگری تبدیل شده و پول نفت‌ خود را بدهیم و هواپیما بخریم!