برچسب: اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: گزینه نهایی رفع مشکلات اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی است، با وجود لغو نهایی تحریم ها در آینده نزدیک اقتصاد مقاومتی مهمترین سیاست و تنها شیوه خروج اقتصاد از زیر بار مشکلات است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: حجم بالای واردات به تولید داخل ضربات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد و در جهت معکوس اقتصاد مقاومتی که محور اصلی آن تکیه بر تولید داخلی است، حرکت می کند.