برچسب: اخبار شهرستان پردیس

رییس اداره راهنمایی و رانندگی پردیس بیان کرد:

رییس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان پردیس گفت: از خودروهای مسافربر شخصی و عمومی خواهش می کنم از توقف در مدخل خیابان شهید حق وردیان خود داری کرده و با توجیه مسافران نسبت به وضعیت ترافیک، مقداری قبل یا بعد از این محل توقف کنند.