برچسب: احمد نادری

پردیس خبر_ احمد نادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن ادامه پیگیری ‌ها و بازدید هایی که در چند روز گذشته در شهرستان پردیس استان تهران داشت، با حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی و شورای تبلیغات اسلامی شهرستان پردیس گفت: ما باید با نظارت و هدایت در حوزه امر فرهنگی، به سمت کاهش آسیب های اجتماعی حرکت کنیم.