برچسب: احمدی

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه آنهایی که بر طبل ایجاد ارتباط با آمریکا می کوبند،بصیرت ندارند، گفت: مشکلات ما با لخند زدن به استکبار حل نمی شود و هرکشوری که به آمریکا اعتماد نمود،در نهایت ضرر کرد.