برچسب: آلودگی

تشدید آلودگی هوای تهران و کلانشهرها و بی توجهی مسئولان/

آلودگی هوای تهران و کلانشهرها به خصوص در فصل زمستان به یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده است و از طرفی دیگر مسئولان محیط زیست به جای چاره اندیشی برای برنامه ریزی در جهت رفع آلودگی هوا، با بی تفاوتی از کنار آن عبور می کنند.