برچسب: آلودگی هوا

تشدید آلودگی هوای تهران و کلانشهرها و بی توجهی مسئولان/

آلودگی هوای تهران و کلانشهرها به خصوص در فصل زمستان به یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده است و از طرفی دیگر مسئولان محیط زیست به جای چاره اندیشی برای برنامه ریزی در جهت رفع آلودگی هوا، با بی تفاوتی از کنار آن عبور می کنند.

معاون شهردار تهران:

معاون شهردار تهران گفت: حمل و نقل عمومی پایتخت در تمام این سالها بار بی توجهی دولت ها را بر دوش کشیده و با محروم شدن از سهم مردم تهران از بودجه کشوری ، تنها از جیب شهروندان تهرانی تغذیه شده است.