برچسب: آفریقا

رییس منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای IASP مطرح کرد

پردیس خبر_ رییس منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن جهانی پارکهای علمی گفت: IASP در همکاری با دبیرخانه شبکه تبادل فناوری دی هشت، از رویداد بین‌ المللی TIM ۲۰۲۲ که در اسفندماه سال جاری برگزار می شود، حمایت می‌کند.