عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: یارانه سوخت باید موتور احداث مترو در شهرستانهای کشور به ویژه پایتخت مانند شهرستان پردیس و سایر شهرستانهای فاقد این خدمات حمل و نقل شهری را به حرکت دراورد.

عضو شورای عالی استانها در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: این نوع ساخت و سازها برای مدیریت استان و در مقیاسی وسیع تر برای دولت تدبیر و امید مشکلات زیادی را در مسیر توسعه کشور و نخست در مرحله توسعه استانها ایجاد کرده است.