نماینده شهرستان پردیس در مجلس:

نماینده شهرستان پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: طی نشست و جلسات متعدد با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت تدبیر و امید، تقویت و شکل گیری زیر ساختهای بهداشتی و درمانی این شهرستان را برعهده گرفت.

مسئول حقوقی جهاد کشاورزی شهرستان پردیس:

مسئول واحد حقوقی جهاد کشاورزی شهرستان پردیس تعداد آرای صادر شده از سوی محاکم قضایی در مورد شکایات این اداره را ۶۷ مورد اعلام کرده و افزود: ۹۸ درصد آرای قضایی صادره به نفع جهاد کشاورزی بوده است.