حسین توسلی امام جمعه پردیس:

امام جمعه شهرستان پردیس گفت: غفلت از تخلفات عمرانی در مجتمع نام آوران این معضل بزرگ را به یک مشکل اجتماعی تبدیل کرده است، دستگاههای زیربط در این مدت کم کاری کردند، اما در نهایت با حکم قانونی دستور تخریب صادر شده است.