رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس؛

‍ رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس توانمندسازی بانوان را کمک به گردش اقتصادی خانواده ها دانسته و از راه اندازی غرفه های دائمی «کارآفرینی» در پردیس خبر داد.