همزمان با برگزاری نمایشگاه تخصصی محصولات حوزه تلکام و مخابرات؛

پردیس خبر _ امروز چهارشنبه ۲ آذر ماه معاون وزیر ارتباطات روسیه و هیات تجاری همراه، علاوه بر بازدید از پارک از نمایشگاه تخصصی محصولات حوزه تلکام و مخابرات شرکت های ایرانی بازدید کردند.