رییس اداره صنعت، معدن و تجارت پردیس:

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت پردیس گفت: سه شنبه هفته گذشته شهرک صنعتی شهرستان پردیس در کمیته فرعی دولت تصویب شده و سه شنبه آینده در کمیسیون اصلی مطرح و در صورت عدم کارشکنی و یا بروز مشکلات دیگر در کمیسیون اصلی مصوب می شود.

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس خبر داد؛

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس از راه اندازی بازارچه دائمی «دستاوردهای بانوان» شهر پردیس با غرفه مهربانی و عرضه محصولاتی باکیفیت و بهای مناسب خبر داد.