شهردار بومهن گفت: نمی شود انکار کرد که رکود بازار مسکن و مشکلات ناشی از پروانه ساختمانی درامد های شهرداری را تحت الشعاع قرار داده و ما قاعدتاً به درامدهای ناشی از کمیسیون ماده صد موکول شده ایم و به هر حال با مشکلاتی مواجه هستیم.

فرمانده سپاه پردیس:

فرمانده سپاه شهرستان پردیس گفت: موانع و مشکلات نباشد کار ما جهادی نیست، اگر بخواهیم یک کار جهادی در قالب فرمایشات مقام معظم رهبری انجام بدهیم حتما باید موانع چالش و دردسرهایی را در پیش رو داشته باشیم.