فرمانده راهنمایی و رانندگی پردیس:

فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان پردیس مسدود کردن بریدگی مقابل مسجد جامع بومهن را دلیل کاهش ترافیک شهری دانسته واز ارائه طرحی برای احداث دوربرگردان استاندارد در بومهن سخن گفت.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید قرارداد متقاضیان مسکن مهر علی الحساب بوده و در صورت عدم پرداخت، تحت تاثیر تورم سالانه افزایش می یابد.