آگهی های مناقصه و مزایده ای که میبایست در روزنامه های سراسری و پرتیراژ منتشر شوند، در روزنامه هایی که شاید اکثر مردم نامی از آن نشنیده اند به چاپ می رسند.

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: پاکسازی حاشیه رودخانه جاجرود برخورد با تصرف اراضی ملی است، حاشیه رودخانه ها محلی برای ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی نیست و تخلف به حساب می آید ولی متاسفانه شاهد اینگونه ساخت و سازها بودیم که با حکم قضائی تخریب شدند.

امام جمعه پردیس:

امام جمعه شهرستان پردیس گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با بالندگی بیشتر از پیش حرکت می کند و امریکا هرجا که توطئه ای را رقم زد با توکل ملت و درایت و دور اندیشی رهبری و مسئولان به خداوند متعال به بن بست برخورد کرد.