دست اندر کاران برنامه فصل همدلی پس از برگزاری در شهرهای پردیس و بومهن به جاجرود رفته و این ویژه برنامه را برگزار کردند.