دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

33 رئیس اداره ورزش و جوانان پردیس:

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس گفت: جلسه ای با حضور ۲۱ سرمایه گزار بخش خصوصی که ادعا می کردند، بالغ بر ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد سرمایه دارند و به شهرستان پردیس تزریق می کنند، برگزار شد.

DSC_0235 رئیس اداره کل دادگستری استان تهران:

رئیس اداره کل دادگستری استان تهران، دادسرا ی پردیس را یکی از دادسرا های فعال و تاثیر گذار در منطقه و مخصوصاً در حوزه مقابله با اقداماتی که زمین خواران در حوزه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی انجام می دهند خواند.