دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

رییس هیئت ورزشهای همگانی شهر پردیس:

‍رییس هیئت ورزشهای همگانی شهر پردیس از اجرای ۲۰ عنوان برنامه متنوع از سوی هیئت ورزش های همگانی پردیس و صعود ۸ پله ای در رده بندی استان تهران طی ۴ ماه خبر داد.

‍ در اختتامیه نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی پردیس عنوان شد:

عضو شورای شهر پردیس گفت: با توجه به فعالیت گسترده بانوان شهرستان پردیس به زودی نمایشگاه دائمی کارآفرینان زیر نظر شورای شهر و شهرداری پردیس برپا می شود.