دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: یارانه سوخت باید موتور احداث مترو در شهرستانهای کشور به ویژه پایتخت مانند شهرستان پردیس و سایر شهرستانهای فاقد این خدمات حمل و نقل شهری را به حرکت دراورد.